Blog

El Niño en La Niña

El Niño en La Niña zijn complementaire zeestromingen in de Stille Oceaan. El Niño (“de jongen” in het Spaans) treedt op als de temperatuur van

Verder lezen »

WTK

WTK is de afkorting van Wetenschap, Technologie en Kapitaal. Het WTK-complex wordt voor het eerst vernoemd door Max Wildiers (1904 – 1996). Etienne Vermeersch (1934

Verder lezen »

CCS – CCU

CCS en CCU staan respectievelijk voor Carbon Capture Storage en Carbon Capture Utilization. Dit zijn technologieën om CO2 uit de verbrandingsgassen te halen en op

Verder lezen »

Gat in de Ozonlaag

Normaal komt Ozon (O3) voor in een concentratie van drie Ozon moleculen tegenover 10 miljoen zuurstof (O2) moleculen. De concentratie van de ozonlaag wordt verlaagd

Verder lezen »

Ozon

Ozon is een typische combinatie van zuurstofatomen. Niet in de normale O2, maar in de O3 samenstelling. Ozon ontstaat van nature in de koude stratosfeer,

Verder lezen »

AR 6

In drie werkgroepen (WG) werkt het IPCC aan Assessment Reports (AR). Het AR6 is het rapport van de zesde cyclus van drie rapporten. De vorige

Verder lezen »

Natura 2000

Een Europees netwerk van gebieden die door de lidstaten van de Europese Unie werden aangewezen als Speciale Beschermingszone ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de

Verder lezen »

SSP

Gedeelde sociaaleconomische trajecten (Shared-Socioeconomic-Pathways, SSP’s) zijn scenario’s van voorspelde sociaaleconomische veranderingen op wereldschaal tot 2100. Ze worden gebruikt om scenario’s voor broeikasgasemissies met verschillende klimaatbeleidsmaatregelen

Verder lezen »

Fit for 55

“Fit for 55” verwijst naar de doelstelling van de EU om in 2030 de netto‑uitstoot van broeikas­gassen met ten minste 55% te hebben verminderd. Het

Verder lezen »

IPCC

Het IPCC is opgericht om beleidsmakers regelmatig wetenschappelijke evaluaties te verstrekken over klimaatverandering, de gevolgen en mogelijke toekomstige risico’s daarvan, en om aanpassings- en mitigatieopties

Verder lezen »