AR 6

In drie werkgroepen (WG) werkt het IPCC aan Assessment Reports (AR). Het AR6 is het rapport van de zesde cyclus van drie rapporten. De vorige cycli eindigden in 1990, 1995, 2001, 2007 en 2014.

AR6 rapporten

  • WG I : “The Physical Science Basis”, verschenen op 8 augustus 2021
  • WG II : “Impacts, adaptation and Vulerability”, verschenen op 28 februari 2022
  • WG III : “Mitigation of climate change”, verwacht in April 2022
  • Synthese : “Synthesis report”, verwacht in september 2022

De procedure om een AR op te stellen verloopt steeds op dezelfde manier:

  • Samenstellen van de teams per Werk Groep en per hoofdstuk
  • Selecteren van de kandidaat studies
  • Twee rondes van opmerkingen maken en bespreken
  • Goedkeuren van definitieve versie van het rapport
  • Publiceren