WTK

WTK is de afkorting van Wetenschap, Technologie en Kapitaal. Het WTK-complex wordt voor het eerst vernoemd door Max Wildiers (1904 – 1996). Etienne Vermeersch (1934 – 2019) ontwikkelt dit complex tot een volledig WTK-stelsel in zijn boek “De ogen van de Panda” uit 1988 en bijgewerkt in 2013.

Wetenschappers, technologen en kapitalisten zijn er elk op zichzelf al op gericht nieuw inzicht te verwerven, technologieën te vernieuwen of te verbeteren en meer kapitaal te vergaren. Het WTK-stelsel is de zelfversterkende samenwerking door kapitaal te gebruiken om aan wetenschap te doen en technologieën te implementeren om steeds méér kapitaal te verwerven.

De eerste vormen van deze samenwerking komen al voor tijdens de Verlichting in ‘t begin van de 18e eeuw. De eerst bloei komt met de Industriële revolutie vanaf 1750. Tijdens de kolonisatieperiode wordt deze manier van denken vanuit Europa over de ganse wereld uitgedragen. Na de beide Wereldoorlogen wordt het, volgens E. Vermeersch, de leidende economische doctrine in de Westerse Wereld met een nieuw hoogtepunt na de val van de Berlijnse Muur in 1989.