IPCC

Het IPCC is opgericht om beleidsmakers regelmatig wetenschappelijke evaluaties te verstrekken over klimaatverandering, de gevolgen en mogelijke toekomstige risico’s daarvan, en om aanpassings- en mitigatieopties naar voren te brengen.

Door middel van zijn beoordelingen bepaalt het IPCC de stand van de kennis over klimaatverandering. Het stelt vast waarover in de wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming bestaat over onderwerpen die verband houden met klimaatverandering, en waar verder onderzoek nodig is. De rapporten worden in verschillende fasen opgesteld en beoordeeld, waardoor objectiviteit en transparantie gewaarborgd zijn.  Het IPCC voert zelf geen onderzoek uit. De rapporten van het IPCC zijn neutraal, beleidsrelevant maar niet beleidsvoorschrijvend.  De evaluatierapporten vormen een belangrijke inbreng in de internationale onderhandelingen om de klimaatverandering aan te pakken. Het IPCC is in 1988 opgericht door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (VN-Milieu) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en telt 195 leden. In datzelfde jaar bekrachtigde de Algemene Vergadering van de VN de actie van de WMO en het UNEP om samen het IPCC op te richten.

Meer info over de opzet en het ontstaan, vind je in dit blogbericht