Fit for 55

“Fit for 55” verwijst naar de doelstelling van de EU om in 2030 de netto‑uitstoot van broeikas­gassen met ten minste 55% te hebben verminderd. Het pakket moet de EU-wetgeving in overeenstemming brengen met die doelstelling.

Het pakket “Fit for 55” is een reeks voorstellen om de EU-wetgeving te actualiseren en het EU‑beleid aan te passen aan de klimaat­doelstellingen die de Raad en het Europees Parlement zijn overeengekomen.

Om die doelstellingen te verwezenlijken, moet het pakket voor een samenhangend en evenwichtig kader zorgen dat:

  • een billijke en sociaal rechtvaardige transitie waarborgt
  • de innovatie en het concurrentie­vermogen van de EU‑industrie versterkt en een gelijk speelveld ten opzichte van markt­deel­nemers uit derde landen garandeert
  • het leiderschap van de EU in de mondiale strijd tegen klimaat­verandering kracht bijzet