SSP

Gedeelde sociaaleconomische trajecten (Shared-Socioeconomic-Pathways, SSP’s) zijn scenario’s van voorspelde sociaaleconomische veranderingen op wereldschaal tot 2100. Ze worden gebruikt om scenario’s voor broeikasgasemissies met verschillende klimaatbeleidsmaatregelen af te leiden.

In vijf basisscenario’s worden de socio-economische uitdagingen t.o.v. elkaar uitgezet om zich ofwel ‘aan te passen’ ofwel om te ‘vermijden, beperken of verzachten’:

  • SSP1: Duurzaamheid (door juiste maatregelen aanpassen én vermijden ontwijken)
  • SSP2: De middenweg
  • SSP3: Regionale rivaliteit (slecht vermijden en ook aanpassen lukt niet)
  • SSP4: Ongelijkheid (niet vermijden en alles op aanpassen voor een minderheid zetten)
  • SSP5: Het bij het oude laten (niks aanpassen en alles op vermijden zetten)