Lezingen

In het boek ‘Voor de voorouders van morgen’ beschrijft Lucrates hoe alles op ons “ruimteschip Aarde” met elkaar verbonden is in kringlopen en regelkringen. Hij vindt daarin een logische verklaring voor de toestand waarop onze wereld zich vandaag bevindt, maar ziet er ook hoopvolle antwoorden in. 

Laat je door de auteur meenemen op de reis door de tijd en ruimte waarin onze aarde werd gevormd. Bekijk de wereld vanuit meerdere perspectieven en scherp je eigen wereldbeeld aan.

In een interactieve uiteenzetting ga je bij jezelf en elkaar te rade. Wij zijn elk verantwoordelijk voor de manier waarop we de wereld beter aan onze kinderen terug kunnen geven.

Contacteer Lucrates vrijblijvend voor info.