CCS – CCU

CCS en CCU staan respectievelijk voor Carbon Capture Storage en Carbon Capture Utilization.

Dit zijn technologieën om CO2 uit de verbrandingsgassen te halen en op te slaan of te gebruiken voor nieuwe stoffen.

Carbon Capture kan door

  • Opvangen van CO2 uit verbrandingsgassen;
  • CO2 uit de brandstoffen te halen vóór de verbranding;
  • Brandstoffen met pure zuurstof te verbranden i.p.v. lucht zodat de CO2 makkelijk te extraheren valt;
  • CO2 uit lucht te halen met chemische stoffen.

Opslaan van CO2 (CCS) kan op de juiste temperatuur in aardlagen waar nu olie en gas uitgehaald wordt.

De opgeslagen CO2 kan gebruikt worden (CCU) in de voeding, bouw, chemie en voor synthetische brandstoffen.