In 2030 meet IPCC de toestand – Deel 9: Koolstofdioxide uit het verleden

Noodkreet

In AR6 waarschuwt het IPCC er voor het eerst voor dat we koolstofdioxide uit het verleden gaan moeten recupereren om de klimaatopwarming tot 1,5°C te beperken. Op dit ogenblik zijn er meerdere projecten op gang om CO2 op te vangen. Het wordt opgeslagen in lege olievelden of dient om bestaande materialen of brandstoffen te vervangen. Maar CO2 van het verleden uit de lucht halen stelt ons voor specifieke uitdagingen.

Koolstof captatie

Volgens het Zero Emission Platform (ZEP1) zijn er in Europa alleen al 60+ CCS / CCU2 projecten aan de gang die tegen 2030 tot industriële toepassing moeten leiden. Deze projecten moeten de jaarlijkse uitstoot van 40 miljoen ton CO2 helpen reduceren.

De eerste bedoeling is om koolstofdioxide op te vangen bij de bron zoals hoogovens, elektriciteitscentrales en raffinaderijen. In België zijn er negen dergelijke projecten3.

  • Arcelor Mittal heeft in Gent een aantal projecten om koolstof op te vangen uit hoogovens en er bio-ethanol van te maken.
  • In het “Power to Methanol” project engageren bedrijven als Indaver, Engie en INEOS er zich om in de Haven van Antwerpen-Brugge groen waterstof te gebruiken om CO2 in methanol om te zetten.
  • In het Antwerp@C project engageren meerder bedrijven zich om de CO2-uitstoot in de haven te halveren tegen 2030.
  • Leilac (Heidelberg), C4U (UCL) , CCU (Shell) zijn onderzoeksprojecten om verschillende technologieën op punt te stellen om koolstof op te vangen bij de bron.

De meest toegepaste techniek is het opvangen van CO2 op het einde van het proces. Dit kan door een mengsel van lucht en zuurstof toe te voegen, een membraan te gebruiken of het gas te laten condenseren op lage temperatuur (bijv. -75°C).

Bijna alle projecten zijn nog op een beperkte schaal en vragen zelf veel (groene) energie. Om ze op te schalen is er nog veel geld en tijd nodig en vooral veel samenwerking over sectoren en onderzoekscentra heen.

Uitdagingen van koolstof uit het verleden

Met een CO2 concentratie bij bronnen als een hoogoven (20 – 44 mol%4), cementoven (13 – 33 mol%) of raffinaderij (6 – 9 mol%)5 is captatie eenvoudiger dan vanuit de lucht waar de concentratie 0,04 mol%6 bedraagt. Daar ligt de kern van het probleem.

De basis van de techniek is CO2 te vangen in een filter die vast is bij temperaturen van 80 – 120 °C of met een vloeistof gevuld bij 300 tot 900°C. Ondertussen wordt in labo’s volop gezocht naar membranen, bacteriën en hout of grassen om CO2 af te vangen. Maar dat is letterlijk nog op laboschaal.

Afvangen van CO2 uit de lucht is dus energie-intensief, verbruikt veel water en  staat nog in de kinderschoenen.

Direct Air Capture Process

Bron: CB Insights

Eind 2022 waren 18 zogenaamde “Direct Air Capture” plants actief in EU, VS en Canada. Samen capteren die in 2023 0,3 Metriek ton CO2. Op zich een habbekrats… Tegen 2025 worden de eerste units voor opvang van 1 Mt CO2/jaar verwacht. Door opschaling moeten we tegen 2030 met deze technologie tot 36 Mt CO2 kunnen afvangen. Tegen 2050 komen we dan in de schaal van 1 Gigaton CO2 per jaar. Zet dat af tegen de 35 à 40 Gt die vandaag per jaar uitgestoten wordt en je begrijpt meteen de uitdaging7!

Bedenkingen

Aangezien het IPCC zoveel nadruk legt op DAC technologieën om de 1,5 °C grens te realiseren en die technologieën vandaag nog zo precair zijn moeten we rekenen op heel veel internationale samenwerking door regeringen, onderzoekcentra en industrieën om dit waar te maken. Maar waar een wil is is een weg. Dus we moeten op zoek naar de wil 😉 om geld – veel geld – vrij te maken en een volgehouden focus en een business model te creëren.

Lees de hele reeks 'In 2030 meet IPCC de toestand'

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig de inzichten van Lucrates