Het gat in de ozonlaag – Deel 4: Enkele lessen

Gat in de Ozonlaag versus Klimaatopwarming

Leert de aanpak van het “Gat in de Ozonlaag” ons iets over hoe de klimaatverandering aan te pakken?

Het is het leven zelf dat we moeten bevechten om het te behouden
M.Thatcher bij de VN, 8/11/1989

Gat in de Ozonlaag Klimaatopwarming
Omschreven probleem met wereldwijde gevolgen voor alle vormen van leven
Dreigende ramp met sluimerende wereldwijde gevolgen
Wetenschappelijke inzichten duidelijk
Wetenschappelijke inzichten duidelijk
Industrie ontkent, verzet zich
Industrie ontkent eerst, nu aarzelend
Publiek komt met velen in actie
Publiek komt aarzelend in actie
Amerikaanse politici willen actie onder publieke druk, andere aanvankelijk tegen
Politici willen wel maar blijven teveel steken in lippendienst, schrik voor herverkiezing
Twee sleutelfiguren nemen de leiding
Nog geen echte leidersfiguren die beslissen
100 jaar tussen ontdekking en oplossing
50 jaar niet beslissen rekt gevolgen 5 eeuwen

Naast gelijkenissen of verschillen tussen de problematieken is er een wisselwerking tussen Ozonconcentratie en klimaat

  • CFK’s en HCFK’s zijn broeikasgassen. Ze bannen voor het herstellen van de Ozonlaag is ook goed voor het klimaat;
  • Grote bosbranden in Australië, zoals tijdens de winter van 2020, veroorzaken zulke hoge concentraties aan roet in de hogere atmosfeer dat de Ozonconcentratie daalt.

De aanpak van Gat in Ozonlaag slaagde

We spreken almaar over het “Gat in de Ozonlaag”, maar eigenlijk was en is er geen gat! Het gaat over verlaging van de Ozonconcentratie in de stratosfeer. Aanvankelijk bedroeg die verlaging enkele procenten. Zonder acties zou dit leiden tot een concentratieverlaging van 60% tegen 2065.

Het Protocol van Montreal is misschien de meest succesvolle internationale overeenkomst tot nu toe.
Kofi Annan (1938 – 2018), Secretaris Generaal VN van ’97 tot ‘06

De satellietbeelden van de NASA en de verklaringen van de wetenschappers in de 1970’s creëerden een concreet beeld dat tegelijk het gevaar en de oplossing opriep

  • De Ozonlaag heeft een beschermende functie;
  • Er is een gat in die laag;
  • Door dat gat komt UV straling en straling is gevaarlijk;
  • Dat gat moet dicht!

Dit bracht vooral burgers in Amerika in beweging aangespoord door de ngo’s. Daarnaast speelde President R. Reagan en Prime Minister M. Thatcher een hoofdrol.  Ook John Kerry (1943) voerde in de jaren ’70 en ’80 militant campagne in zijn thuisstaat Massachusetts. Later speelde hij als Minister van Buitenlandse zaken onder President Obama een belangrijke rol in de vervolgversies van het Montreal Protocol. Nu is hij als speciale gezant voor het klimaat de voortrekker voor klimaatbeheersingsacties voor President Biden.

En nu?

Actie voeren en lessen trekken op de twee domeinen! Net als de (Amerikaanse) burgers toen ongerust waren over het “Gat inde Ozonlaag “en de politiek onder druk wisten te zetten, moeten we met z’n allen eisend zijn t.o.v. politici om klimaatverandering aan te pakken!

Helpt ene V. Poetin onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo concreet maken dat onze politici de moed hebben om beslissingen voor de lange termijn te nemen? De bedrijven zullen ook nu zolang reactionair reageren tot ze ofwel om moeten bij wet, ofwel een markt zien in de regeneratieve economie, ofwel die markt gegarandeerd wordt door de politiek. Dat laatste gebeurde bij de COVID-19 pandemie  voor de ontwikkeling en productie van vaccins.

De mensheid heeft nog nooit zoveel middelen gehad om een klimaatcrisis te vermijden. Regeringsleiders moeten verantwoordelijkheid nemen.
Paus Franciscus op 29/10/2021

Lees de hele reeks 'Het gat in de ozonlaag'

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig de inzichten van Lucrates