In 2030 meet IPCC de toestand – Deel 5: Gevolgen voor de wereld

Gevolgen duiden

De gevolgen van klimaatopwarming zijn onderhand gekend: meer hitte golven; onleefbare streken wegens hitte en vochtigheid; orkanen, tornado’s, moessons en onweders op een ongeziene schaal; grote droogte afgewisseld met overvloedige neerslag; stijgende zeespiegel… Deze verschijnselen zijn ongelijk verdeeld over de wereld in functie van hoeveel de temperatuur stijgt, positie t.o.v. de evenaar, ligging op een groot continent of als eiland in de oceaan, hoogte, enz.

Kinderen die nu geboren worden (generatie Z) zullen veel meer blootgesteld worden aan extreme weerfenomenen dan babyboomers van de jaren ’50-’60 en generaties X en Y.

Bron: Synthesis report of hte IPCC sixth assessment report (AR6) SYR Report Figure 1 c)

Overzicht

Onderstaande figuur situeert de grootste verschillen in de wereld in termen van de heetste en natste dagen per jaar in functie van de hoogte van de klimaatopwarming.

Bron: Synthesis report of hte IPCC sixth assessment report (AR6) SYR Report Figure 3.1)

Deze figuur geeft aan dat de grootste schade door overstromingen, aardverschuivingen, droogte met bijhorende hongersnoden, orkanen, afgebrande bossen, enz. te verwachten zijn in een breed gebied rond de evenaar. Daar worden steden onbewoonbaar door de hitte waardoor mensen en dieren uitsterven of wegtrekken naar andere gebieden. De grote temperatuurstijgingen boven de polen zorgen dan weer voor een stijgende zeespiegel.

Aan de lijve ondervinden

Simulatoren, o.a. gemaakt o.l.v. Wim Thiery, hydroloog en waterbouwkundige aan de VUB, laten toe om per wereldregio te berekenen hoeveel keer méér een persoon blootgesteld wordt aan de gevolgen van de klimaatopwarming in functie van de bereikte leeftijd in het jaar 2020. Op die manier voelen we een beetje de klimaatverandering aan den lijve.

Aantal keer dat een weerfenomeen meer voorkomt in je leven t.o.v. een wereld zonder klimaatopwarming

Bron: “Intergenerational inequities in exposure to climate extremes”, Science, september 2021, Wim Thiery (VUB), et all

Hieruit volgt dat over de regio’s Europa, Sub-Sahara en Zuid-Oost-Azië

  • Hittegolven een gemeenschappelijk fenomeen zijn, maar toch vooral in Z-O-Azië;
  • In Europa droogte, afgewisseld met natte periodes, sterk toeneemt;
  • Mislukte oogsten en hongersnoden vooral in Sub-Sahara en Z-O-Azië voorkomen;
  • De afwisseling droogte en overstromingen een groot probleem wordt in Sub-Sahara;

Als we dit overzicht koppelen aan het inzicht dat de stijging van de wereldbevolking van 8 miljard naar 10 miljard mensen in 2065 ook in Sub-Sahara en Zuid-Oost-Azië zal plaatsvinden dan weten we nu al dat daar de meeste slachtoffers vallen en een grote migratie op gang komt.

Het grootste gevaar dat ons bedreigt is dat de wereldbevolking splitst in twee of drie lagen. Eén laag die het privilege heeft goed en afgeschermd te leven m.b.v. technologie op basis van de plaats waar ze leeft op de planeet en één of twee lagen die in een vorm van verwildering leven en met alle geweld “buiten de muren” gehouden worden.

Lees de hele reeks 'In 2030 meet IPCC de toestand'

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig de inzichten van Lucrates