In 2030 meet IPCC de toestand – Deel 4: Scenario’s

Scenario planning

Scenario planning is een methode waarmee organisaties zich een beeld vormen van wat zich allemaal kan afspelen en wat het effect kan zijn op de strategische doelstellingen1.

Scenario’s zijn dus geen feiten die gaan gebeuren, maar een aantal beschrijvingen van hoe een opeenvolging van gebeurtenissen onder bepaalde voorwaarden zouden kunnen plaatsvinden. De werkelijkheid zal dus ergens tussenin liggen, tenzij iets heel onverwachts voorvalt. Scenario’s dienen om ons op de toekomst voor te bereiden, de gevolgen van onze acties te voorzien en waar mogelijk onze acties zo aan te passen om die toekomst in gunstige richting te laten evolueren.

Vijf berekende scenario’s

Klimaatverandering is het gevolg van de samenstelling van broeikasgassen in de atmosfeer en de reactie daarop van kringlopen in lucht, water, gesteentes en levende organismes. Het IPCC volgt de methode van de Shared Socio-economic Pathways (SSP) om de verschillende scenario’s te classificeren over het verloop van BKG-concentratie en temperatuur. De socio-economische uitdagingen van “aanpassen” worden geplaatst tegenover “schadebeheersing”.

Drie scenario’s op de diagonaal

  • SSP 1: “sustainability of duurzaamheid” – “aanpassen” en “beheersen” gaan goed samen. De wereld schuift op alle vlakken geleidelijk op naar duurzaamheid, inclusieve ontwikkeling met respect voor milieugrenzen ;
  • SSP 2: “middle of the road of middenweg”- de wereld evolueert verder volgens historische, sociale, economische en technologische trends. Schade wordt hersteld waar die optreedt;
  • SSP 3: “regional rivalry of regionale rivaliteit” – “aanpassen” en “beheersen” gaan heel stroef. Landen concentreren zich op binnenlandse of regionale aangelegenheden.  Herlevend nationalisme, bezorgdheid over concurrentievermogen en veiligheid zorgen voor regionale conflicten;

De twee uiterste scenario’s zijn

  • SSP4: “business as usual of ongelijkheid” – we zetten in op ons “aanpassen” en doen weinig aan “beheersen”. De schade beperken door ad hoc investeringen in kennis. Dat resulteert in verschillen in economische kansen en politieke macht en leidt tot toenemende ongelijkheid en een samenleving in meerdere lagen, zowel tussen als binnen landen;
  • SSP5: “markets of bij het oude laten”  – we passen ons weinig of niet aan en vertrouwen op technologie om alles te beheersen en schade te herstellen. Markten hebben vrij spel met vertrouwen in concurrerende innovatie, snelle technologische vooruitgang en ontwikkeling om menselijk kapitaal te realiseren.

Temperatuur in scenario’s

Het IPCC berekende in het zesde Assessment Report volgende scenario’s uit SSP1 – 1.9 (tot 1,5°C), SSP1 – 2.6 (tot 2°C), SSP2 – 4.5 ; SSP3 – 7.0 en SSP5 – 8.52.

De uitkomst ervan wordt samengevat in volgend diagram en tabel. Nogmaals: de werkelijke evolutie van uitstoot aan broeikasgassen en de daaraan verbonden temperatuurstijging zal ergens tussenin liggen. Afhankelijk van hoe we de aanbevelingen wereldwijd ter harte nemen en implementeren, of niet.

Evolutie van temperatuur per berekend scenario 

Scenario 2°C 3°C 4°C °C in 2100
SSP1 - 1.9
-
-
-
+ 1,5
SSP1 - 2.6
-
-
-
+ 1,8
SSP2 - 4.5
2053
-
-
+ 2,8
SSP3 - 7.0
2045
2075
2110
+ 3,5
SSP5 - 8.5
2040
2065
2088
+ 4,2

Jaar waarin temperatuur overschreden wordt + temperatuurstijging in 2100

1 https://www.toolshero.nl/strategie/scenario-planning/

2 Het cijfer na de scenarionaam verwijst naar het verschil tussen de invallende energie van de zon en de energie van de straling die door de aarde teruggekaatst wordt naar de ruimte, uitgedrukt in Watt/m2

Lees de hele reeks 'In 2030 meet IPCC de toestand'

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig de inzichten van Lucrates