Klimaatbulletin

Deze week verschenen op dezelfde dag drie van elkaar onafhankelijke artikelen die mijn aandacht trokken. Eén ging over politiek, een andere over AI computeralgoritmes en het derde over weerberichten. Toch was er een interessant verband vanuit het klimaat standpunt.

Tegendraadse politiek

Gert Peersman*, econoom en hoogleraar aan de UGent, vraagt zich af waarom onze beleidsmakers systematisch andere keuzes maken dan wat studies aantonen of meer sociale landen in Scandinavië doen. Volgens Peersman verklaren politicologen dat als volgt:

  • Politici volgen de adviezen van sectorlobbygroepen en die staan voor eigen belang en niet het algemene;
  • Daarnaast zijn burgers risico-avers en wantrouwen ze de overheid. Burgers verkiezen daarom kleine voordelen op korte termijn boven grotere voordelen in de toekomst die bovendien ook afhankelijk zijn van overheidsbeslissingen.

Waarom AI meer afschrikt dan klimaatverandering

Ignaas Devisch**, professor in de medische filosofie en ethiek, staat stil bij de redenen waarom wij ineen krimpen als we aan de mogelijkheden en gevaren van AI-algoritmes denken maar terzelfdertijd de gevolgen van klimaatverandering minimaliseren. Algoritmes zien we “apocalyptisch” concreet, klimaatverandering is nog steeds vaag en wordt daarom geminimaliseerd. Beide reacties hebben gemeen dat ze de aandacht afleiden van het heden. Het is juist in dat heden dat we verandering moeten realiseren om de kloof van de cultuurvertraging te dichten. Dit is de kloof tussen de snelle veranderingen veroorzaakt door bijv. nieuwe technieken en klimaatverandering en de veel tragere aanpassingen van onze normen, gewoontes en wetgeving.

Enerzijds maximaliseren sectorlobbygroepen hun winst en aandeelhouderswaarde op korte termijn. Anderzijds ontwijkt de burger veranderingen op korte termijn. Er wordt gekozen voor profijt op korte termijn en ondertussen heerst er wantrouwen jegens de overheid. Die overheid maakt dan nog eens onlogische keuzes over korte-termijn-effecten. Hoe voer je in dergelijke context een politiek van klimaatbeheersing?

Weerberichten in de grotere context

Gelukkig was er op dezelfde dag ook een lichtpuntje. De VRT*** meldt dat de openbare omroepen France 2 en France 3 vanaf deze week hun weerbericht dagelijks uitbreiden met twee minuten uitleg over het klimaat. Daarin wordt het weer van morgen en volgende week geplaatst binnen de klimatologische veranderingen. Dit laat kijkers verder nadenken over weer en klimaat. De zon van morgen, teveel regen of een periode van grote droogte in een seizoen waar het veel zou moeten regenen komen er niet zomaar.

Eén concreet initiatief dat de burger moet aansporen verder in de toekomst te denken en van de overheid goede klimaatbeheersingsmaatregelen te eisen.

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig de inzichten van Lucrates