Hoe was augustus 2022

Elke dag nieuwe commentaren

In juli en augustus 2022 stonden de kranten dagelijks bol van commentaren op de vele bosbranden, overstromingen, watertekorten, hoge temperaturen, hittegolven, enz. Meestal waren het louter commentaren, soms wake-up calls en af en toe ideeën voor actie.

Om de herinnering eraan weer op te roepen en jou tot actie aan te zetten baseert deze tekst zich op een paar commentaren die verschenen begin augustus.

Grondgedachtes

In de eerste week van augustus teisterden bosbranden Californië, Portugal, Zuid-Frankrijk, Duitsland, Kroatië, Griekenland, Hongarije en Scandinavië. Hittegolven vestigden recordtemperaturen van 40° tot zelfs 50°C in Spanje, Algerije, Quebec, Californië,  de Kaukasus en Zuid-Japan. En dat terwijl het Zuidoosten van Australië een uitzonderlijk warme herfst beleefde en Siberië ontdooide. Terzelfdertijd werden mensen geëvacueerd voor overstromingen in Death Valey (Californië), Zuid-Virginia, Columbia, Mexico, Noord Australië, Indonesië, Zuid Korea en Noord Japan. België beleefde een hittegolf (25°C tot 35°C) van zeven dagen terwijl het watertekort een gans jaar opliep aan hetzelfde tempo als in recordjaar 1976.

De helft van de mensheid zit in de gevarenzone. Geen enkel land ontsnapt. 
Toch blijven we verslaafd aan fossiele brandstoffen

Antonio Guterres, Secr. Gen. UN in Berlijn op 18 juli 2022

Geen wonder dat er in de media volop gespeculeerd werd waarom de overheid geen maatregelen aankondigde. Overheden van België en omringende landen waren met verlof of dachten volop aan hoe ze het energie- en vooral gastekort voor de winter gingen oplossen. Of hoe ze de energierekening voor de burger betaalbaar konden houden zonder het budget te laten ontsporen. Veel energiecentrales werden stilgelegd omdat het koelwater opwarmde of omdat de toevoer van grondstoffen stokte wegens te lage waterstand in de rivieren waardoor de schepen hun grondstoffenvracht moesten halveren. De oorlogslogica n.a.v. de inval van Rusland in Oekraïne haalde het van de acute opstoot van klimaatverandering.

De media schenken aandacht aan het recente boek “Hotspot Earth” van Bill McGuire waarin hij meldt dat we het “point of no return” voorbij zijn en dat de target van de laatste klimaattop in Glasgow om de opwarming tot 1,5°C te beperken een illusie is. In plaats van tegen 2030 de uitstoot van boeikasgassen met 45 % te verlagen, zitten we vandaag op koers om die met 14% te verhogen. Ander auteurs zoeken naar verklaringen waarom we zelfs in deze periode van duidelijke signalen van klimaatverandering rustig doorgaan met reizen, gras besproeien, knallen op festivals, plannen om meer steenkool en LNG-gas te verbranden enz. China zegt de samenwerking over klimaatbeheersing met de VS op als reactie op het bezoek van Nancy Pelosi een Taiwan. Dit krijgt matige aandacht in de media terwijl de militaire oefeningen van China breed worden uitgesmeerd.

Ik ken een heleboel mensen die actief zijn in de klimaatwetenschap en die in het openbaar het ene zeggen, maar privé iets heel anders. Allemaal zijn ze onder vier ogen veel banger voor de toekomst, maar publiekelijk zullen ze dat niet toegeven

Bill McGuire, The Guardian op 30 juli 2022

Eén van de verklaringen voor ons opzij-kijken, is dat we stap voor stap de veranderingen ondergaan en als het nieuwe normaal accepteren. Tegelijk sluiten we de ogen voor apocalyptische klimaatverhalen en nemen we positieve over technologische oplossingen die we betalen met groei door meer consumptie aan voor waar.

Anderen waarschuwen dat we weinig zicht hebben op de echte machtsverhoudingen in de wereld. Grote bedrijven kopen op allerlei manieren invloed op de politiek om zo dicht mogelijk bij de status quo te blijven. Bedrijven en overheden hangen op de VN COP conferenties en de World Economic Forum vergaderingen verschillende verhalen op omdat ze een ander forum bespelen. De politiek wacht op een draagvlak om te ageren, alsof de burger plots gaat vragen voor harde maatregelen. Een draagvlak moet gecreëerd worden! Burgers laten de armen hangen, kijken naar overheden en vergeten hun macht van de grote getallen.

Ondertussen was er toch een lichtpuntje. Op 7 augustus keurde de senaat in Washington D.C. de zgn. “Inflation Reduction Act” (IRA) goed met 51 stemmen (Democraten) tegen 50 (Republikeinen). De regelingen en naam om de inflatie te beperken, waren compromissen om een paar notoire dwarsliggers bij de Democraten over de streep te trekken. De echte inspanningen liggen bij een investering van 370 miljard dollar om de komende tien jaar aan klimaatbeheersing te doen, 64 miljard dollar om de ziekteverzekering beter toegankelijk te maken en een reeks maatregelen om meer inkomsten te genereren.

De [IRA] wetgeving geeft de VS de kans om hun doelstelling uit het akkoord van Parijs te bereiken, terwijl de kosten voor Amerikaanse huishoudens dalen.

Rocky Mountain Institute

Handel nu

Genoeg stof in één week om zelf stil te staan bij klimaatverandering.

Die is reëel!

Deze zomer heeft dat bewezen. Dat is geen reden om aan te nemen dat volgende zomers direct warmer gaan zijn. In onze streken zullen hittejaren afgewisseld worden met natte jaren. Jaren waarin een “waterbom” als vorig jaar in juli over Ardennen en Eifel voorkomen.

Het is goed om na te denken over de Gaia-hypothese van James Lovelock, die trouwens op 26 juli 2022 overleed op de gezegende leeftijd van 103 jaar. Volgens deze denkwijze is de aarde een levend organisme tussen de bodem en de dampkring. Een organisme waar wij als mensen integraal onderdeel van zijn. Als bewust wezen hebben we de opdracht om verantwoordelijk om te gaan met alle ecosystemen in die ruimte.

We leven nu al meer dan 6.000 jaar het best in gebieden met een gemiddelde temperatuur tussen 10 en 15°C omdat we daar beschikken over fris water en een geschikte flora en fauna. Als de klimaatverandering zich doorzet, zullen miljoenen jongeren, vooral uit Afrika en Azië, op zoek gaan naar betere levensomstandigheden. Omdat we in 2065 met méér dan 9,5 miljard mensen zullen zijn op aarde zal die migratie heel wat sociale consequenties hebben.

Tijd dus om uit te zoeken wat je zelf, persoonlijk en in samenwerking met je kinderen en eventuele kleinkinderen, kan doen om de klimaatverandering te milderen en hoe je anderen kan motiveren om daaraan mee te werken.

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig de inzichten van Lucrates