Concreet worden

Theorie vs. praktijk

Over klimaatverandering wordt heel veel geschreven. Er wordt ingegaan op de oorzaken, de gevolgen en mogelijke oplossingen. Vaak blijven lezers van boeken of artikels en toehoorders van spreekbeurten zitten met de vraag: en nu? Wat kan ik morgen, of liever nog: vandaag, zelf doen om verdere klimaatopwarming tegen te gaan?

In deze blog worden drie bronnen naast elkaar gezet met praktische tips voor concrete acties.

Een kapstok

Een goede voorouder heeft onder meer twee hoofdrollen: als burger en als consument.

 • Een goede burger voor de klimaatopwarming is geïnformeerd, is actief rond het klimaat en weet wat hij van de overheid kan verwachten;
 • Een goede consument voor de klimaatopwarming koopt en verbruikt bewust op domeinen als energie, wonen, eten en reizen.

Aan deze kapstok worden de suggesties van volgende drie websites opgehangen

 • 10klimaatacties.be
  Deze site sluit aan bij het boek “10 klimaatacties die werken” van Pieter Boussemaere, uitgeven bij Davidsfonds Uitgeverij, gereviewed in 2021 onder EAN 9789059089266.
 • Klimaat.be
  De Belgische federale site voor betrouwbare informatie over klimaatverandering. Zie de tab “Dagelijkse Acties”
 • urgenda.nl
  De organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederlandse bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen ze aan de hand van de visie 2030 met een concreet actieplan en projecten

Lijst van concrete acties voor klimaatbeheersing

10klimaatacties.be klimaat.be urgenda.nl
Een goed burger voor het klimaat...
... is geïnformeerd
Informeer jezelf
Wat moet gerealiseerd worden tegen 2030 of 2050 om de temperatuurstijging tot 2°C te beperken?
Over elk van onderstaande punten op belangrijke internet sites om bewust te kiezen
Creëer een win-win situatie door publicaties en internetsites over klimaatbeheersing in België op te volgen en door de juiste subsidies voor initiatieven te kennen
Begin 2019 is het rapport ‘Nederland 100% duurzame energie in 2030’ volledig herzien. In deze nieuwe versie staat welke stappen burgers, politiek en bedrijven kunnen zetten om tot een 100% duurzame energievoorziening te komen. Onderbouwd met veel cijfers. Het kán
... is actief
Beïnvloed de omgeving
Probeer rustig over het klimaat te praten a.d.h.v. feiten. Stap op in optochten, neem deel aan thema-avonden
Schrijf in op de nieuwsbrief Doneer onder klimaatzaak België op Coffee for the Climate: geef een koffie voor het klimaat | Klimaatzaak
... controleert de overheid
Beïnvloed de overheid
Stem voor politici die klimaatbeheersing in hun programma opnemen. IJver voor taksen op kerosine, steun actiegroepen, beleg in groene initiatieven….
Een consument kiest bewust voor het klimaat…
... voor elektrische energie bij aankopen
Elektrificeer
* Leg zonnepanelen, neem deel in coöperatieve installaties en / of kies voor groene elektriciteit
Wees zuinig
* Kies voor LED verlichting
* Koop energiezuinige toestellen met label A+++
* Geef toestellen een tweede leven via kringloopwinkel, recycleer in containerpark
* Kies voor energie, opgewekt door zon, wind, water, biomassa of geothermisch
* Koop toestellen met A+++ labels
* Zet toestellen af om het stand-by-verbruik te beperken
* Kook elektrisch met de juiste potten en pannen
* Kies LED verlichting, maak verlichting schoon, doof lichten
* Verkies wanden, plafonds en vloer in lichte kleuren
* Plaats bewegingssensoren
2025
Staal en industrie verwerken afval als grondstof
2030
Industrie 20% elektrisch of waterstof
50% minder energie
Alle kassen energie neutraal
Alle landbouwvoertuigen elektrisch
... tijdens het (ver)bouwen
Isoleer, isoleer….
Plaats reflecterende schermen achter radiatoren
Gebruik doorzichtige glasfolie als hoogrendementsglas niet lukt
Plaats tochtstrippen, gordijnen en isoleer verwarmingsbuizen
Kies de juiste verwarmingsbron
warmtepomp, warmtenetwerk, infraroodpanelen, zonneboiler of warmtepompboiler
Isoleer woning met correcte verluchting
Sluit gordijnen, luiken en rolluiken als het donker is
Plaats tochtstrippen
Isoleer leidingen en plaats reflectoren achter de radiator
Zet de thermostaat overdag een graadje lager en af 's nachts of wanneer er niemand is
Efficiënte verwarming (hoog rendement CV), thermostatische kranen
Gebruik koud water, vermijd lekken, neem een douche i.p.v. een bad
Zonneboiler, warmtepomp, Spaardouchekop,
Ontdooi in de koelkast, niet in microgolf
2030
* 30% minder energie in huizen
* 60% minder in kantoren
Tussen 2020 en 2030
* van 10.000 naar 1.000.000 energie neutrale huizen te gaan
... bij de menukeuze
Vermijd runds- en lamsvlees
* Plantaardige voedingsmiddelen zoals peulvruchten en granen belasten het klimaat (en het milieu) het minst. Varkensvlees, zuivelproducten, maar vooral runds- en lamsvlees hebben de grootste impact.
* Minder of geen vlees levert 2 à 5% minder CO2 op, veganisme 6 à 9 %
* Beperk vleesgebruik
* Eet seizoensgroenten en bio-producten uit de korte keten
* Gebruik een boodschappenlijstje
2030
Kringlooplandbouw zonder kunstmest en minder dieren
... om te reizen
Kies juiste motor
* Te voet, per fiets, openbaar vervoer, elektrische wagen ...
* Beperk vliegreizen en compenseer
* Kies voor een klimaatbewuste maatschappij en compenseer via een gecertifieerd bedrijf
* Kies je vervoermiddel a.d.h.v. de taak, bijv. winkelen,
* Te voet, per fiets, openbaar vervoer
* Doe aan carpooling en / of autodelen…
* Kies de auto die bij je verplaatsingen past, de ruimte, bij voorkeur elektrisch
* Ga regelmatig op onderhoud
* Compenseer het verbruik van je vliegtuigreis

Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig de inzichten van Lucrates