Concept

Al jaren schrijf ik tegen het eind van het kalenderjaar mijn persoonlijke contacten aan. In het gros van de gevallen zijn dit mensen die ik beroepshalve heb ontmoet, maar waarmee ik een vriendschapsrelatie heb uitgebouwd. Traditiegetrouw voeg ik aan dit schrijven mijn wensen voor het nieuwe jaar en een foto toe. Vroeger waren het de kinderen, sinds 2005 zijn het de kleinkinderen die op het plaatje mogen prijken. 

Nieuwjaar 2022 heeft iets speciaals. Sinds juli heb ik geen vaste werkopdracht meer en daardoor is er tijd om een eigen projectje uit te werken. Alles vertrekt bij die kleinkinderen en bij de bezorgdheid over de wereld die we aan hen gaan doorgeven. Ik ben er meer en meer van overtuigd dat we ons best moeten doen om die wereld beter aan hen door te geven dan wat we nu aan ’t doen zijn. Als wij niet het goede voorbeeld geven kunnen zij in 2100 aan ons terugdenken en zeggen dat we veel gepraat hebben en weinig gedaan en zij met hun kinderen in een bakoven zitten.

Daarom maakte ik een verhaal over waarom we vandaag staan waar we staan, dat de situatie van hier en nu het gevolg is van een evolutie en daarom ook te veranderen is. Het is een positief verhaal dat aanmoedigt om op verschillende niveaus en zeker ook persoonlijk na te denken over klimaatbeheersing en te doen wat mogelijk is in jouw alledaagse rollen om “de wereld als goede voorouder door te geven”.

Ik ben heel benieuwd naar jouw reacties hierop.

Lucrates

0. Inleiding

Dit verhaal moedigt aan om niet bij de pakken te blijven zitten, niet op de overheid te wachten maar om bij elke keuze die je maakt te denken aan jouw kinderen, kleinkinderen en hun kinderen. Zodat je kiest voor regeneratieve producten en oplossingen die tot ver na 2100 een betere wereld doorgeven dan wat we er vandaag misschien van maken.

Geniet van deze tekst, maar vooral van de keuzes die je straks maakt voor hen!

1. Het nut van een wereldbeeld

We hebben allemaal een wereldbeeld, deels bewust deels onbewust. Dat wereldbeeld speelt mee bij elke beslissing en actie. We kunnen maar beter nadenken over ons wereldbeeld en het steeds scherper en explicieter maken.

2. De aarde in de kosmos

Binnen de kosmos is de Melkweg een sterrenstelsel. Daarin is de zon een 4,5 miljard jaar oude ster waarrond de aarde draait als een ruimteschip. De toestand van vandaag op de aarde is te begrijpen op basis van de tweede wet van de thermodynamica en de vele kringlopen die die op gang houdt.

3. Leven op aarde

Biomassa is volgens de thermodynamica een logisch en integraal onderdeel van de aarde, net als stenen, water en lucht. Door natuurlijke selectie is de mens een klein en toevallig onderdeel van die biomassa.

4. Kennis en organiseren

Sinds de mens als bewuste soort is ontstaan, denkt die na over zijn bestaan hier op aarde. We doen dat niet systematisch maar eerder in reactie op gebeurtenissen in de omgeving, net zoals de kwantummechanica voorspelt. In de loop van de tijd ontwikkelde de mens religie, filosofie en wetenschap om de wereld en zijn rol daarin te begrijpen en te verrechtvaardigen. Met het inzicht dat alles in horten en stoten evolueert, interpreteren we het verleden en kijken we naar de dag van vandaag.

5. State of the World

Met zicht op het ontstaan van de kosmos, de kringlopen van leven en samenleven is het goed stil te staan bij de impact van de doe-gerichte mens op kritische elementen van ons ruimteschip Aarde. Die impact wordt beschreven a.d.h.v. enkele grote historische verschuivingen en van de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer met bijhorende temperatuur in de atmosfeer en de verwachte veranderingen. Er worden enkele hoofdlijnen voor een uitweg geschetst

6. Ken jezelf

In het grote verhaal van kosmos, aarde en mensheid speelt elk van ons tijdelijke maar duidelijke rollen. Als we beter begrijpen welke rollen we spelen en hoe we die individueel invullen, kunnen we ook beter bepalen hoe wij een verschil kunnen maken om de wereld een stukje beter door te geven aan onze (klein)kinderen.